NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 59k
3.2.2016
PE576.632v01-00
 
B8-0266/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o dopadu případného pozastavení Schengenské dohody na cestovní ruch


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o dopadu případného pozastavení Schengenské dohody na cestovní ruch  
B8-0266/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle zprávy zveřejněné Světovou organizací cestovního ruchu (UNWTO) způsobilo celkové zpomalení hospodářství útlum růstu cestovního ruchu všude ve světě, ačkoli Evropa patří k nejčastěji navštěvovaným cílům na světě;

B.  vzhledem k tomu, že odvětví cestovního ruchu Unie zaujímá důležité místo v hospodářství členských států, přičemž činnosti v oblasti cestovního ruchu mají významný potenciál jakožto zdroj zaměstnanosti;

C.  vzhledem k tomu, že evropské podniky činné v odvětví cestovního ruchu jsou především malými a středními podniky, které tvoří základ stability a prosperity místních komunit a zajišťují pohostinnost a identitu, kterými se vyznačuje cestovní ruch v evropských regionech;

1.  žádá Komisi, aby posoudila dopad případného pozastavení Schengenské dohody i na cestovní ruch s cílem zhodnotit potenciální škody této nepříznivé možnosti.

Právní upozornění - Ochrana soukromí