NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 59k
10.2.2016
PE576.633v01-00
 
B8-0267/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o posíleni Evropské dobrovolné služby


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o posílení Evropské dobrovolné služby  
B8-0267/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení 1288/2013, kterým se zavádí program „Erasmus +“ (program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport) a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem ke znepokojivému počtu mladých Evropanů, kteří se rozhodnou nechat se naverbovat do řad zahraničních bojovníků Islámského státu;

B.  vzhledem k tomu, že tento jev představuje v některých ohledech selhání evropského kulturního a vzdělávacího modelu, který předáváme našim dětem;

C.  vzhledem k tomu, že našim úkolem je snažit se pochopit, co je možné učinit pro to, aby budoucí generace získaly pevnější kulturní a hodnotový model;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská dobrovolná služba, financovaná Komisí v rámci programu Erasmus +, podněcuje zájem mladých lidí o mezikulturní dialog a poznávání rozmanitosti;

E.  vzhledem k tomu, že mimořádně citlivá historická, kulturní a geopolitická etapa, kterou EU v současné chvíli prochází, vyžaduje rozhodné reakce a dlouhodobé strategie;

1.  žádá Komisi, aby zvážila navýšení finančních prostředků pro program Erasmus + a aby znásobila počet iniciativ evropské dobrovolné činnosti s cílem více prosazovat mezikulturní dialog a znalost demokratických zásad, má-li být zajištěno, aby hlavními strůjci Unie byli mladí lidé.

Právní upozornění