PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 302kWORD 59k
10.2.2016
PE576.633v01-00
 
B8-0267/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o okrepitvi Evropske prostovoljske službe


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o okrepitvi Evropske prostovoljske službe  
B8-0267/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe št. 1288/2013 o uvedbi programa Erasmus +, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES;

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je število mladih, ki se kot tuji borci pridružijo ISIS, zaskrbljujoče;

B.  ker ta pojav v nekaterih pogledih pomeni neuspeh evropskega kulturnega in vzgojnega modela, ki se prenaša na mlade;

C.  ker je naša naloga, da skušamo ugotoviti, kaj lahko storimo za to, da bi prihodnjim generacijam zagotovili vse trdnejši kulturni in etični model;

D.  ker Evropska prostovoljska služba, ki jo financira Komisija v okviru programa Erasmus +, mladim omogoča medkulturni dialog in spoznavanje raznolikosti;

E.  ker se je Evropa znašla v zelo občutljivi zgodovinski, kulturni in geopolitični fazi, v kateri so potrebni odločni odzivi in dolgoročne strategije;

1.  poziva Komisijo, naj razmisli o tem, da bi programu Erasmus + namenila več finančnih sredstev, in poveča število pobud za prostovoljno delo v Evropi, da bi spodbudili medkulturni dialog in poznavanje demokratičnih načel ter zagotovili, da Unija temelji na mladih.

Pravno obvestilo