PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 374kWORD 59k
8.2.2016
PE576.635v01-00
 
B8-0269/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la promovarea Ombudsmanului European


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la promovarea Ombudsmanului European  
B8-0269/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 228 din TFUE,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 2008/52/CE referitoare la mediere,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât rolul Ombudsmanului este acela de a consolida instrumentele de protecție a drepturilor cetățenilor europeni și de a optimiza eficiența administrației comunitare, în temeiul dreptului la bună administrare;

B.  întrucât Ombudsmanul poate fi considerat un element de legătură între Uniunea Europeană și cetățenii săi, în cazurile în care se preconizează o participare sporită în activitățile comunitare;

C.  întrucât Ombudsmanul monitorizează activitățile administrative ale instituțiilor, organelor și organismelor europene;

D.  întrucât rolul Ombudsmanului este totuși prea puțin cunoscut în prezent de marea majoritate a cetățenilor europeni,

1.  solicită Comisiei să ia în considerare eventualitatea lansării unei campanii de promovare a rolului Ombudsmanului și a posibilităților de acces.

Notă juridică