PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 297kWORD 59k
8.2.2016
PE576.635v01-00
 
B8-0269/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o promociji Evropskega varuha človekovih pravic


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o promociji Evropskega varuha človekovih pravic  
B8-0269/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 228 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Direktive 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker mora varuh krepiti instrumente za varstvo pravic državljanov Unije in optimizirati učinkovitost uprave Unije, saj obstaja pravica do dobrega upravljanja;

B.  ker se varuh lahko šteje kot posrednik med Evropsko unijo in državljani, če je predvideno njihovo večje sodelovanje pri dejavnostih Unije;

C.  ker varuh ocenjuje upravno dejavnost evropskih institucij, organov in organizacij;

D.  ker večina evropskih državljanov na žalost slabo pozna vlogo varuha;

1.  poziva Komisijo, naj razmisli o morebitni kampanji za promocijo vloge varuha in možnosti za dostop do storitev njegovega urada.

Pravno obvestilo