PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 301kWORD 60k
10.2.2016
PE576.636v01-00
 
B8-0270/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ponovni opredelitvi predpisov na področju celostnega in zajamčenega pristopa potrošnikov k spletnemu kupovanju


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ponovni opredelitvi predpisov na področju celostnega in zajamčenega pristopa potrošnikov k spletnemu kupovanju  
B8-0270/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker e-trgovanje, zaradi katerega državljani vse raje kupujejo na spletu, stalno in občutno narašča;

B.  ker iz študije, ki obravnava e-trgovanje v svetu, izhaja, da se 12 % potrošnikov zgolj pozanima o proizvodih, preostalih 88 % pa dejansko kupuje prek spleta;

C.  ker potrošniki prehajajo od fizičnega kanala k virtualnemu brez vsakršnih težav, zato je nujno treba ponovno opredeliti tradicionalni pojem kupoprodaje;

D.  ker so razlogi za kupovanje na spletu običajno ugodnejša ponudba, proizvodi, ki jih sicer ni v prodaji, možnost poiskati najnižjo ceno, prihranek časa in dostop do prodajnih mest, ki niso v bližini;

E.  ker se zato ni več mogoče zanašati na privlačna prodajna sporočila, temveč je treba kupcu zagotoviti instrumente, ki mu bodo olajšali postopek nakupa;

1.  meni, da je treba e-trgovanju nameniti več pozornosti;

2.  predlaga zakonodajni ukrep, s katerim bi ponovno opredelili predpise na področju spletnega kupovanja, da bi potrošnikom zagotovili celosten in zajamčen pristop do velikih trgovcev, izboljšali trženje in olajšali postopek nakupa.

Pravno obvestilo