NÁVRH USNESENÍ
PDF 240kWORD 59k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o předpisech týkajících se kybernetického prostoru


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o předpisech týkajících se kybernetického prostoru  
B8-0272/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici 2013/40/EU,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kybernetický prostor závratným způsobem ovlivnil veškeré úrovně společnosti, vezmeme-li v úvahu, že ochrana základních práv a hospodářský rozvoj závisí na řádném fungování informačních a komunikačních technologií;

B.  vzhledem k tomu, že má-li zůstat kybernetický prostor otevřeným a svobodným prostorem zaručujícím ochranu základních práv a demokracie, je třeba chránit na internetu stejná práva, jaká jsou chráněna mimo prostředí internetu;

C.  vzhledem k tomu, že pokud by se tok telekomunikací nečekaně přerušil či se stal předmětem obřího útoku, přestaly by okamžitě fungovat téměř všechny služby;

D.  vzhledem k tomu, že evropské právní předpisy nejsou uplatňovány jednotným způsobem, a proto je třeba, aby subjekty působící v této oblasti, především členské státy, účinně spolupracovaly;

1.  žádá Komisi, aby zavedla program, který by uložil členským státům povinnost přijmout co nejdříve stejné právní předpisy s cílem odstranit rozdíly v zacházení, které mohou oslabit evropský systém.

 

Právní upozornění