FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 152kWORD 57k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om regulering af cyberspace


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om regulering af cyberspace  
B8-0272/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til direktiv 2013/40/EU,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at cyberspace har fået en imponerende indvirkning på alle niveauer af samfundet, og til, at beskyttelsen af grundlæggende rettigheder og den økonomiske udvikling som følge heraf afhænger af, at informations- og kommunikationsteknologierne fungerer perfekt;

B.  der henviser til, at det er nødvendigt online at forsvare disse rettigheder, der er beskyttet offline, for at cyberspace kan vedblive med at være et åbent og frit rum, der garanterer beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og demokratiet;

C.  der henviser til, at næsten alle tjenester øjeblikkeligt ville ophøre med at fungere, hvis telekommunikationsstrømmen blev afbrudt uden varsel eller blev udsat for et massivt angreb;

D.  der henviser til, at den europæiske lovgivning ikke bliver anvendt ensartet, og at det derfor er nødvendigt, at aktørerne på området, i første række medlemsstaterne, samarbejder effektivt;

1.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at forpligte medlemsstaterne til snarest muligt at efterleve lovgivningen for at komme de forskelle til livs, der kan svække det europæiske system.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik