PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 57k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kybertoimintaympäristön sääntelystä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kybertoimintaympäristön sääntelystä  
B8-0272/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon direktiivin 2013/40/EU,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että kybertoimintaympäristöllä on valtava vaikutus yhteiskunnan kaikkiin tasoihin siinä määrin, että perusoikeuksien suojelu ja talouksien kehitys riippuu tieto- ja viestintäteknologioiden täydellisestä toimimisesta;

B.  ottaa huomioon, että verkossa on välttämätöntä puolustaa samoja oikeuksia kuin sen ulkopuolella, jotta kybertoimintaympäristö pysyy avoimena ja vapaana tilana ja takaa perusoikeuksien suojan ja demokratian;

C.  ottaa huomioon, että jos tietoliikenneyhteydet yllättäen katkeaisivat tai joutuisivat laajamittaisen hyökkäyksen kohteeksi, lähes kaikki palvelut lakkaisivat välittömästi toimimasta;

D.  ottaa huomioon, että unionin lainsäädännön soveltaminen ei ole yhtenäistä, ja sen vuoksi alan toimijoiden, ennen kaikkea jäsenvaltioiden, on välttämätöntä tehdä tehokasta yhteistyötä;

1.  pyytää komissiota perustamaan ohjelman, joka velvoittaa jäsenvaltiot hyväksymään mahdollisimman pian yhtenäisen lainsäädännön, jolla poistetaan sellainen erilainen kohtelu, joka voi heikentää eurooppalaista järjestelmää.

Oikeudellinen huomautus