PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 151kWORD 60k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o reguliranju kiberprostora


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o reguliranju kiberprostora  
B8-0272/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2013/40/EU,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je kiberprostor imao golem utjecaj na sve razine društva, s obzirom na to da zaštita temeljnih prava i razvoj gospodarstava ovise o savršenom funkcioniranju informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

B.  budući da je na internetu potrebno štititi ista prava koja treba štititi izvan njega kako bi kiberprostor i dalje bio otvoren i slobodan prostor u kojem se štite temeljna prava i demokracija;

C.  budući da bi u slučaju neočekivanog prekida toka telekomunikacijskih podataka ili golemog napada na njega gotovo sve usluge prestale funkcionirati istog trenutka;

D.  budući da primjena europskog zakonodavstva nije ravnomjerna te je stoga potrebna učinkovita suradnja subjekata koji djeluju u tom području, a to su u prvom redu države članice;

1.  traži od Komisije da pokrene program kojim će prisiliti države članice da čim prije donesu jednako zakonodavstvo kako bi se uklonile razlike u postupanju koje mogu oslabiti europski sustav.

 

Pravna napomena