PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 379kWORD 59k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl kibernetinės erdvės reguliavimo


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kibernetinės erdvės reguliavimo  
B8-0272/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Direktyvą 2013/40/ES,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi kibernetinės erdvės poveikis visiems visuomenės sluoksniams tiesiog stulbinantis, taigi pagrindinių teisių apsauga ir ekonomikos raida priklauso nuo nepriekaištingo IRT veikimo;

B.  kadangi internete turi būti apsaugotos tos pačios teisės, kurios saugomos ne internete, kad kibernetinė erdvė liktų atvira ir laisva erdve, kurioje užtikrinama pagrindinių teisių ir demokratijos apsauga;

C.  kadangi netikėtai nutrūkus telekomunikacijų srautui arba jam tapus plataus masto išpuolio taikiniu vienu metu būtų nutrauktas praktiškai visų paslaugų veikimas;

D.  kadangi ES teisė taikoma nevienodai, taigi reikia, kad veiksmingai bendradarbiautų visi tos srities veikėjai, visų pirma valstybės narės;

1.  prašo Komisijos parengti programą, pagal kurią valstybės narės būtų įpareigotos skubiai priimti teisės aktus, kad būtų panaikinti skirtumai, dėl kurių gali būti pakenkta Europos sistemai.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika