PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 374kWORD 60k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


privind reglementarea spațiului cibernetic


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European privind reglementarea spațiului cibernetic  
B8-0272/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2013/40/UE,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât spațiul cibernetic a avut un impact enorm asupra tuturor nivelurilor societății, deoarece protecția drepturilor fundamentale și dezvoltarea economiilor depind de funcționarea perfectă a tehnologiilor informației și comunicațiilor;

B.  întrucât este necesar să se apere și online aceleași drepturi protejate offline pentru ca spațiul cibernetic să rămână un spațiu liber și deschis și să asigure protecția drepturilor fundamentale și a democrației;

C.  întrucât, în cazul în care fluxul de telecomunicații s-ar întrerupe în mod neașteptat, sau ar face obiectul unui atac masiv, aproape toate serviciile ar înceta instantaneu să mai funcționeze;

D.  întrucât aplicarea legislației europene nu este uniformă și că este, prin urmare, necesar ca părțile implicate în acest domeniu, în primul rând statele membre, să coopereze în mod eficient;

1.  solicită Comisiei să instituie un program care să oblige statele membre să adopte cât mai curând posibil aceeași legislație pentru a elimina diferențele de tratament care pot șubrezi sistemul european.

Notă juridică