PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 236kWORD 60k
10.2.2016
PE576.641v01-00
 
B8-0273/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o jačanju prometnog sektora


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o jačanju prometnog sektora  
B8-0273/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 90. do 100. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se učinkovitim i održivim prometnim politikama omogućuje stvaranje uvjeta potrebnih za konkurentnu industriju koja generira radna mjesta i stvara dobrobit te da je trenutno prometni sektor temelj gospodarskog razvoja te broji oko 11 milijuna radnih mjesta u Europi;

B.  budući da je aktualnom politikom EU-a u tom području predviđen pozamašan plan ulaganja u iznosu od 26,4 milijarde eura iz europskih fondova namijenjenih unapređenju glavnih transeuropskih prometnih mreža do 2030.;

C.  budući da više od 96 % potreba europskog prometa ovisi o nafti i njezinim derivatima;

D.  budući da EU iz inozemstva uvozi oko 84 % nafte koju koristi;

1.  traži od Komisije da upotpuni plan jačanja sektora prometa propisima kojima će se uspostaviti okvir za smanjenje energetske potrošnje.

Pravna napomena