PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 233kWORD 61k
16.2.2016
PE576.648v01-00
 
B8-0280/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o emisiji buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o emisiji buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom  
B8-0280/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000.,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002.,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da bi u okviru politike Unije trebalo nastojati postići visoku razinu zaštite zdravlja i okoliša i da je jedan od ciljeva koji treba ostvariti u tom pogledu zaštita od onečišćenja bukom;

B.  budući da je Komisija u Zelenoj knjizi o budućoj politici o buci ustvrdila da je buka jedan od najvećih problema u području okoliša u Europi;

C.  budući da je buka prouzročena prometom, industrijskim aktivnostima i kulturno-zabavnim događanjima sve veći problem i da raste broj europskih građana koji su izloženi povišenoj razini buke;

1.  poziva Komisiju da revidira ograničenja koja su trenutno na snazi i da potakne smanjenje razine buke na izvoru, što bi iziskivalo daleko niže troškove od onih koji su potrebni za strukturnu zvučnu izolaciju ili za postavljanje bukobrana.

Pravna napomena