PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 249kWORD 63k
17.2.2016
PE570.946v01-00
 
B8-0282/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o mjerama kojima bi se zaustavio dolazak ili povratak džihadista u države članice Europske unije


Steeve Briois, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Mireille D'ornano, Sylvie Goddyn, Édouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o mjerama kojima bi se zaustavio dolazak ili povratak džihadista u države članice Europske unije  
B8-0282/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu o Zakoniku Zajednice kojim se uređuje kretanje osoba preko granica(1),

–  uzimajući u obzir Odluku o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije, Grčke i Mađarske(2),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da atentati koji su se dogodili u Parizu 13. studenog 2015. i za koje je odgovornost preuzela Islamska država ukazuju na nesposobnost naših vođa i europskih institucija da zaštite naše sugrađane od terorističkih prijetnji;

B.  budući da migracijska kriza i slobodno kretanje pojedinaca unutar schengenskog područja olakšavaju dolazak džihadista u države članice;

C.  budući da u Europskoj uniji vlada velika nezainteresiranost za borbu protiv terorizma u ime obrane etničkih i vjerskih manjina;

1.  zahtijeva trenutnu i konačnu suspenziju Schengenskog sporazuma;

2.   poziva Komisiju da izravno okonča prijem i raspodjeljivanje nezakonitih migranata po državama članicama;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32006R0562

(2)

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/HR/1-2015-451-HR-F1-1.PDF

Pravna napomena