PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 234kWORD 60k
17.2.2016
PE576.653v01-00
 
B8-0285/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o ulozi tehnologije u podučavanju i u razredu


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o ulozi tehnologije u podučavanju i u razredu  
B8-0285/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća (2015/C 172/05),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da digitalna kompetencija podrazumijeva vještu i kritičku uporabu tehnologija informacijskog društva za rad, slobodno vrijeme i komunikaciju;

B.  budući da se ta kompetencija oslanja na sposobnosti povezane s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i na upotrebu računala za dobivanje, procjenu, stvaranje i razmjenu informacija kao i za komunikaciju i sudjelovanje u mrežama za suradnju na internetu;

C.  budući da informacijske i komunikacijske tehnologije pripremaju studente na aktivno i osviješteno sudjelovanje u vrlo promjenjivom svijetu u kojem se rad i druge ljudske aktivnosti stalno mijenjaju zahvaljujući pristupu novim i raznolikim tehnologijama;

1.  poziva Komisiju da potakne ispravnu upotrebu interneta u školama u svjetlu podataka koje je iznio talijanski zavod za statistiku, koji upućuju na to da mladi koji imaju pristup mreži pregledavaju internetske stranice a da pritom nemaju prave kompetencije zahvaljujući kojima bi mogli imati uspjeha na tržištu rada.

Pravna napomena