PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 384kWORD 60k
17.2.2016
PE576.653v01-00
 
B8-0285/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl technologijų vaidmens mokyme ir klasėse


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl technologijų vaidmens mokyme ir klasėse  
B8-0285/2016

Europos Parlamentas,

–  –  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas (2015/C 172/05),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi skaitmeninė kompetencija siejasi su patikimu ir kritišku informacinės visuomenės technologijų naudojimu darbe, leidžiant laisvalaikį ir bendraujant;

B.  kadangi ši kompetencija pagrįsta pagrindiniais gebėjimais naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis bei kompiuteriu, siekiant perkelti, įvertinti, sukurti informaciją arba ja apsikeisti, taip pat bendrauti ir dalyvauti bendradarbiavimo tinkluose internete;

C.  kadangi turėdami galimybę naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis studentai pasirengia nuolat aktyviai ir sąmoningai tobulėti, nes darbas ir kita žmogaus veikla nuolat tobulėja dėl įvairių naujų technologijų;

1.  prašo Komisijos skatinti tinkamą interneto naudojimą mokyklose, nes, ISTAT duomenimis, prie tinklo prieigą turintys jaunuoliai naršo neturėdami tinkamų kompetencijų, skirtų įsitvirtinti darbo rinkoje.

Teisinis pranešimas