NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 59k
17.2.2016
PE576.653v01-00
 
B8-0285/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o úlohe technológií vo vzdelávaní a v triedach


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o úlohe technológií vo vzdelávaní a v triedach  
B8-0285/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery Rady (2015/C 172/05),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté a kritické používanie technológií informačnej spoločnosti na pracovné účely, vo voľnom čase a na komunikáciu.

B.  keďže túto kompetenciu podporuje schopnosť založená na využívaní informačných a komunikačných technológií a používaní počítača na prijímanie, vyhodnocovanie, vytváranie a výmenu informácií a tiež na komunikáciu a na účasť v sieťach spolupráce prostredníctvom internetu;

C.  keďže informačné a komunikačné technológie pripravujú študentov na aktívnu a vedomú účasť v rýchlo sa meniacom svete, kde vďaka prístupu k najrôznejším novým technológiám neustále dochádza k rýchlemu rozvoju práce a ďalšej ľudskej činnosti;

1.  vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na údaje talianskeho úradu ISTAT, z ktorých vyplýva, že mládež, ktorá má prístup k internetu, ho využíva bez toho, aby mala potrebné zručnosti, ktoré by jej umožnili presadiť sa na pracovnom trhu, vytvorila stimuly k správnemu používaniu internetu na školách.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia