PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 301kWORD 59k
17.2.2016
PE576.653v01-00
 
B8-0285/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o vlogi tehnologije pri poučevanju in v šoli


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o vlogi tehnologije pri poučevanju in v šoli  
B8-0285/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta št. 2015/C 172/05,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker digitalna znanja in spretnosti vključujejo varno in kritično uporabo tehnologije informacijske družbe pri delu, v prostem času in pri komuniciranju;

B.  ker ta znanja in spretnosti temeljijo na osnovnih znanjih iz IKT (informacijske in komunikacijske tehnologije) in uporabe računalnikov za iskanje, ocenjevanje, pripravo in izmenjavo informacij ter za komuniciranje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu;

C.  ker IKT pripravijo študente za aktivno in zavestno vključevanje v hitro spreminjajoč se svet, kjer se delo in druge človekove dejavnosti zaradi dostopa do novih in različnih tehnologij nenehno razvijajo;

1.  poziva Komisijo, naj spodbuja pravilno uporabo interneta v šolah, saj iz podatkov italijanskega statističnega urada izhaja, da mladi, ki imajo dostop do interneta, uporabljajo internet ne da bi imeli prava znanja in spretnosti za uveljavitev na trgu dela.

 

Pravno obvestilo