PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 234kWORD 59k
15.2.2016
PE576.656v01-00
 
B8-0288/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o manjku vode i suši u Europskoj uniji


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o manjku vode i suši u Europskoj uniji  
B8-0288/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije upućenu Europskom parlamentu i Vijeću SEC(2007)993-996,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je voda dragocjen resurs, da održava ekosustave i regulira našu klimu te da je dostupnost vode dobre kakvoće i u dostatnoj količini presudna za svakodnevni život svih ljudskih bića i za većinu gospodarskih aktivnosti;

B.  budući da je voda ograničen resurs i da slatka voda dostupna za konzumaciju čini manje od 1 % svih voda u svijetu, dok su se tijekom posljednjih trideset godina učestalost i intenzitet suša u EU-u drastično povećali;

C.  budući da je u cijeloj Europi potražnja za vodom u stalnom porastu, zbog čega se dostupne količine vode sve više iskorištavaju;

D.  budući da se procjenjuje da se rasipa između 20 i 40 % dostupnih resursa vode;

1.  traži od Komisije da potiče države članice da učinkovitije gospodare resursima kojima raspolažu, pa i izradom akcijskog plana Unije za to područje.

Pravna napomena