PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 150kWORD 57k
17.2.2016
PE576.658v01-00
 
B8-0290/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


eurooppalaisen teräksen suojelemisesta


Dominique Bilde, Steeve Briois

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys eurooppalaisen teräksen suojelusta  
B8-0290/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että Euroopan teräksentuottajiin kohdistuu merkittävä vaikutus sen vuoksi, että markkinoille tulvii halpaa kiinalaista terästä;

B.  panee merkille, että Euroferin mukaan vuoden 2015 kolmannen neljänneksen aikana Euroopan terästeollisuudessa on menetetty 5 000 työpaikkaa;

C.  toteaa, että teräksen hinnat ovat pudonneet voimakkaasti ja kiinalaista terästä tulee Euroopan markkinoille hintaan 290 euroa/tonni, kun esimerkiksi Florangessa tuotettu teräs maksaa 360 euroa/tonni;

D.  toteaa, että suurin osa kiinalaisista yhtiöistä on valtiontukea nauttivia julkisia yhtiöitä ja että myynti mihin hintaan tahansa on taloudellista kannattavuutta tärkeämpi ensisijainen tavoite;

E.  panee merkille Euroopan unionin polkumyyntitutkimuksen, joka koskee kiinalaista lattaterästä;

1.  pyytää komissiota kohdistamaan kiinalaiseen teräkseen ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin tuotteisiin pysyviä protektionistisia toimia, kuten veroja, jotka kattavat kokonaan näiden tuotteiden polkumyyntimarginaalin;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus