PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 151kWORD 60k
23.2.2016
PE576.671v01-00
 
B8-0299/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o transnacionalnom kriminalu


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o transnacionalnom kriminalu  
B8-0299/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. lipnja 2013. (2012/2117(INI)),

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Vijeća (9986/98 – C4-0494/98),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da su tradicionalne kriminalne organizacije postupno proširile svoje djelovanje na međunarodnu razinu te su iskoristile prilike nastale otvaranjem unutarnjih granica Unije tako što su sklopile saveze s kriminalnim skupinama iz drugih zemalja;

B.  budući da rijetko koja organizirana kriminalna skupina nema transnacionalnu dimenziju i da je to najveća nevidljiva prijetnja sigurnosti i prosperitetu europskih građana koji nisu upoznati s eksponencijalnim rastom transnacionalnog kriminala;

C.  budući da su brojni građani Unije siromašni i nezaposleni, a transnacionalni kriminal povećava se iz godine u godinu;

1.  traži od Komisije da pokuša poboljšati pristup osoba zaposlenju i socijalnoj zaštiti, s obzirom na to da se organizirani kriminal širi zahvaljujući siromaštvu i da od njega prosperira.

Pravna napomena