PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 237kWORD 59k
22.2.2016
PE576.672v01-00
 
B8-0300/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zlostavljanju žena


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zlostavljanju žena  
B8-0300/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća,

–  uzimajući u obzir deklaraciju Europskog parlamenta od 9. rujna 2010. o proglašenju europske godine borbe protiv nasilja nad ženama (2011/C 308 E/18),

–  uzimajući u obzir politički okvir EU-a u području borbe protiv nasilja nad ženama (P7_TA(2011)0127),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je Agencija Europske unije za temeljna prava sastavila izvješće o zaštiti prava žena, u kojemu se ističe nužnost pokretanja kampanja za borbu protiv nasilja nad njima;

B.  budući da je to jako velik problem u Uniji, u kojoj je između 20 i 25 % žena u odrasloj dobi izloženo fizičkom nasilju, a više od 10 % njih žrtve su seksualnog nasilja;

C.  budući da je nasilje nad ženama velika prepreka ravnopravnosti žena i muškaraca i jedan od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava, koji ne ovisi o regionalnim, ekonomskim, kulturnim niti socijalnim aspektima;

1.  traži od Komisije da snažnije intervenira i pritom pokaže veću odlučnost u borbi protiv zlostavljanja.

Pravna napomena