ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 462kWORD 61k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно споразумението за сътрудничество между Сърбия и НАТО


Едуар Феран, Филип Лоазо, Никола Бе

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно споразумението за сътрудничество между Сърбия и НАТО  
B8-0302/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като взе предвид, че хиляди сърби излязоха по улиците на Белград на 20 февруари, събота, за да протестират срещу подписването на 19 февруари на закон, потвърждаващ споразумението за сътрудничество с НАТО, и за да поискат провеждането на референдум;

Б.  като има предвид, че според последно проучване между 66% и 85% от сърбите са против решението на президента г-н Николич да одобри споразумението с НАТО;

1.  подчертава, че бомбардировките, извършени от НАТО между февруари и юни 1999 г. срещу Югославия, доведоха до поне 2500 убити, по-голяма част от които цивилни граждани;

2.  отбелязва, че през 2007 г. сръбският парламент прие резолюция, с която се обявява неутралитетът на Белград по отношение на военни съюзи;

3.  призовава Съвета, Комисията и ВП/ЗП да направят постъпки пред правителството и президента на Сърбия, за да се зачете волята на народа, предишни членове 2 и 21 от Договора за Европейския съюз, и член 205 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и резолюцията от 2007 г. относно неутралитета;

4.  призовава своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ВП/ЗП, както и на правителството и президента на Република Сърбия.

Правна информация