FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 58k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om samarbejdsaftalen mellem Serbien og NATO


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

 


Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om samarbejdsaftalen mellem Serbien og NATO  
B8-0302/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at tusindvis af serbere gik på gaderne i Beograd lørdag den 20. februar for at protestere mod undertegnelsen den 19. februar 2016 af en lov, der godkender samarbejdsaftalen med NATO, og for at foreslå en folkeafstemning;

B.  der henviser til, at mellem 66 % og 85 % af serberne ifølge en nylig undersøgelse modsætter sig præsident Nikolics beslutning om at godkende aftalen med NATO;

1.  understreger, at de bombninger, som NATO gennemførte mellem februar og juni 1999 af Jugoslavien, resulterede i mindst 2 500 dræbte, hvoraf størstedelen var civile;

2.  bemærker, at det serbiske parlament i 2007 vedtog en beslutning, hvori det understreges, at Beograd er neutralt for så vidt angår militære alliancer;

3.  opfordrer indtrængende Rådet, Kommissionen og NF/HR til at henvende sig til den serbiske regering og præsident, således at der tages hensyn til folkets suverænitet, de tidligere artikler 2 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 205 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, samt beslutningen af 2007 om neutralitet;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, til Kommissionen, til NF/HR, til den serbiske regering samt præsidenten for Republikken Serbien.

 

Juridisk meddelelse