PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 57k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Serbian ja Naton välisestä yhteistyösopimuksesta


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Serbian ja Naton välisestä yhteistyösopimuksesta  
B8-0302/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että tuhannet serbit valtasivat kadut Belgradissa lauantaina 20. helmikuuta protestoidakseen 19. helmikuuta 2016 allekirjoitettua lakia, jolla hyväksytään yhteistyösopimus Naton kanssa, ja he vaativat kansanäänestystä asiasta;

B.  toteaa, että äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan 66–85 prosenttia serbeistä vastustaa presidentti Nikolicin päätöstä hyväksyä sopimus Naton kanssa;

1.  painottaa, että Naton johtamissa pommituksissa helmi–kesäkuussa 1999 Jugoslaviassa kuoli ainakin 2 500 ihmistä, enimmäkseen siviilejä;

2.  huomauttaa, että vuonna 2007 Serbian parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa määrätään Belgradin puolueettomuudesta sotilasliittojen suhteen;

3.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ottamaan yhteyttä Serbian hallitukseen ja presidenttiin, jotta kunnioitettaisiin kansan suvereniteettia, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen entisiä 2 ja 21 artiklaa sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklaa ja vuonna 2007 annettua päätöslauselmaa puolueettomuudesta;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Serbian hallitukselle ja Serbian tasavallan presidentille.

Oikeudellinen huomautus