NÁVRH UZNESENIA
PDF 161kWORD 60k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o dohode o spolupráci medzi Srbskom a NATO


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o dohode o spolupráci medzi Srbskom a NATO  
B8-0302/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže tisíce Srbov vyšlo v sobotu 20. februára do belehradských ulíc na protest proti zákonu o ratifikácii dohody o spolupráci s NATO, ktorý bol podpísaný 19. februára, a navrhuje usporiadať referendum;

B.  keďže podľa posledného prieskumu 66 % až 85 % Srbov nesúhlasí s rozhodnutím prezidenta Nikolića schváliť dohodu s NATO;

1.  zdôrazňuje, že bombardovanie Juhoslávie, ktoré viedlo NATO v období od februára do júna 1999, si vyžiadalo 2 500 obetí, prevažne civilistov;

2.  konštatuje, že v otázke začlenenia do vojenských aliancií prijal srbský parlament v roku 2007 uznesenie o neutralite Belehradu;

3.  naliehavo vyzýva Radu, Komisiu a PK/VP, aby vyvinuli tlak na srbskú vládu a srbského prezidenta, aby rešpektovali suverenitu ľudu, pôvodné články 2 a 21 Zmluvy o Európskej únii, článok 205 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj uznesenie o neutralite z roku 2007;

4.  vyzýva svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, PK/VP, ako aj srbskej vláde a prezidentovi Srbskej republiky.

Právne oznámenie