PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 220kWORD 59k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o sporazumu o sodelovanju med Srbijo in Natom


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

B8‑0302/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o sporazumu o sodelovanju med Srbijo in Natom  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker se je v soboto, 20. februarja 2016, več tisoč Srbov odpravilo na ulice Beograda, da bi protestirali zaradi podpisa zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju z Natom dne 19. februarja 2016 in zahtevali referendum;

B.  ker glede na rezultate nedavne ankete od 66 % do 85 % Srbov nasprotuje odločitvi predsednika Nikolića, da odobri sporazum z Natom;

1.  poudarja, da je bilo med Natovim bombardiranjem Jugoslavije od februarja do junija 1999 ubitih najmanj 2.500 ljudi, med njimi največ civilistov;

2.  ugotavlja, da je leta 2007 srbski parlament sprejel resolucijo, ki določa nevtralnost Beograda v zvezi z vojaškimi zavezništvi;

3.  poziva Svet, Komisijo in podpredsednico/visoko predstavnico, naj posredujejo pri vladi in predsedstvu Srbije, da bosta spoštovala suverenost ljudstva, prejšnja člena 2 in 21 Pogodbe o Evropski uniji, člen 205 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter resolucijo srbskega parlamenta o nevtralnosti iz leta 2007;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici/visoki predstavnici ter vladi in predsedniku Republike Srbije.

Pravno obvestilo