FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 58k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om samarbetsavtalet mellan Serbien och Nato


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Förslag till Europaparlamentets resolution om samarbetsavtalet mellan Serbien och Nato  
B8-0302/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Lördagen den 20 februari gick tusentals serber ut på gatorna i Belgrad för att protestera mot en lag som undertecknades den 19 februari 2016, som godkänner ett samarbetsavtal med Nato, och för att kräva en folkomröstning.

B.  Enligt en färsk undersökning motsätter sig 66–85 procent av serberna president Nikolić beslut att godkänna avtalet med Nato.

1.  Europaparlamentet understryker att Nato-bombningarna mot Jugoslavien i februari–juni 1999 krävde minst 2 500 dödsoffer, de flesta civila.

2.  Europaparlamentet noterar att 2007 antog det serbiska parlamentet en resolution som fastställer att Belgrad är neutralt med avseende på militärallianser.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten att vända sig till Serbiens regering och president och begära respekt för folkets självbestämmanderätt, de tidigare artiklarna 2 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 205 i fördraget om Europeiska unionen, liksom resolutionen från 2007 om neutralitet.

4.  Europaparlamentet uppmanar talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten samt till Serbiens regering och Republiken Serbiens president.

Rättsligt meddelande