PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 239kWORD 60k
23.3.2016
PE576.675v01-00
 
B8-0303/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o Sporazumu o pridruživanju s Ukrajinom;


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o Sporazumu o pridruživanju s Ukrajinom;  
B8-0303/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da Sporazum o pridruživanju s Ukrajinom iz 2014. nije donio željene rezultate;

B.  budući da Ukrajina ostvaruje napredak u reformama samo pod pritiskom MMF-a i Europske unije;

C.  budući da su MMF i Europska unija već uplatili 9 milijardi dolara;

D.  budući da je tim Sporazumom Ukrajini omogućen neometan pristup unutarnjem tržištu Europske unije s 500 milijuna potrošača;

1.  podsjeća da je promicanje ljudskih prava i demokracije nezaobilazan dio djelovanja Europske unije na međunarodnoj sceni;

2.  smatra da Ukrajina nije ispunila nijedan od tih kriterija;

3.  upoznat je s brojnim kršenjima članaka 2., 3., 6. i 21. Ugovora o Europskoj uniji i članka 205. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  zahtijeva da se raskine Sporazum o pridruživanju između Ukrajine i Europske unije.

 

Pravna napomena