Eljárás : 2016/2555(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0313/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0313/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 09/03/2016 - 11.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 269kWORD 75k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0313/2016
2.3.2016
PE579.741v01-00
 
B8-0313/2016

benyújtva a B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 és B8-0115/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti, a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodás tapasztalatainak Bizottság általi technikai értékeléséről és a megállapodás hamarosan bekövetkező lejártáról  (2016/2555(RSP))


Ryszard Czarnecki az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti, a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodás tapasztalatainak Bizottság általi technikai értékeléséről és a megállapodás hamarosan bekövetkező lejártáról  (2016/2555(RSP))  
B8-0313/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Philip Morris International (PMI) és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti, a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodásra,

–  tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvre, melyet a WHO dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezménye szerződő felei konferenciájának 5. ülésén az FCTC/COP5 (1) határozattal 2012. november 12-én fogadtak el,

–  tekintettel „A Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti, a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodás tapasztalatainak Bizottság általi technikai értékelése” című 2016. február 24-i bizottság munkadokumentumra (SWD (2016)0044),

–  tekintettel 2007. október 11-i állásfoglalására a Közösség, a tagállamok és a Philip Morris között létrejött, a csalás és cigarettacsempészet elleni küzdelem fokozásáról szóló megállapodás következményeiről, valamint az Európai Parlament közösségi árutovábbítási rendszer vizsgálatára felállított vizsgálóbizottsága által tett ajánlások végrehajtása terén elért eredményekről(2),

–  tekintettel a Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti , a csempészés és hamisítás elleni 2004. július 9-i megállapodás tapasztalatainak Bizottság általi technikai értékelésével és a megállapodás hamarosan bekövetkező lejártával kapcsolatban Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 és O-000019 – B8-0115/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a dohánytermékek illegális kereskedelme, és különösen a csempészett és hamisított cigaretták kereskedelme évente több mint 10 milliárd eurós bevételkiesést okoz az EU-nak és tagállamainak (vámok, héa és jövedéki adók);

B.  mivel a PMI-megállapodás célja a hamisított PMI-termékek forgalmának visszaszorítása;

C.  mivel a PMI-megállapodás eddig évente közel 1 milliárd dollár évenkénti befizetésből és 62,2 millió euró lefoglalt áruval kapcsolatos befizetésből származó költségvetési bevételt eredményezett;

D.  mivel a PMI-megállapodás 2016. július 9-én lejár;

E.  mivel a dohánycsempészet komoly bűncselekmény, és hozzájárul a nemzetközi szervezett bűnözés más tevékenységeinek finanszírozásához, beleértve az ember-, kábítószer- és fegyverkereskedelmet is;

F.  mivel a dohánnyal kapcsolatos visszaélés közegészségügyi kérdés is, hiszen az illegálisan, ismeretlen összetevőkből gyártott hamisított cigaretták nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek, mint az eredeti cigaretták;

G.  mivel a dohánnyal kapcsolatos visszaélés aláaknázza a dohányzás elleni politikákat, és ösztönzi a dohányzás terjedését, hiszen könnyebbé teszi a (gyakran olcsóbb) dohánytermékekhez való hozzáférését, különösen a fiatalok és az alacsony jövedelemmel rendelkezők körében;

H.  mivel az EU és tagállamai (Svédország kivételével a BAT és az ITL-megállapodások tekintetében) jogilag kötelező megállapodásokat írtak alá a csempészet és a hamisított cigaretták problémájának kezeléséről a Philip Morris International (PMI) (2004), a Japan Tobacco International (JTI) (2007), a British American Tobacco (BAT) (2010) és az Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010) dohánygyártókkal;

I.  mivel e megállapodások révén a cégek vállalták, hogy összesen 2,15 millió dollárt fizetnek az EU-nak és az aláíró államoknak az illegális cigarettakereskedelem visszaszorítása érdekében;

1.  tudomásul veszi a Bizottság jelentését a PMI-megállapodás értékeléséről;

2.  sajnálja, hogy a Bizottság a Parlament kifejezett kérése ellenére több mint hat hónappal elhalasztotta technikai értékelésének közzétételét;

3.  sajnálja, hogy a technikai értékelést a Bizottság 2016. február 24-én nyújtotta be, ami miatt a Parlament nehezen tudja azt megfelelően értékelni és megfelelő választ megfogalmazni rá;

4.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság értékelése szerint a PMI-megállapodás elérte célját, hogy csökkenjen a PMI-termékek szinte egyeduralma az illegális uniós dohánypiacon, amint azt a tagállamok által lefoglalt eredeti PMI-cigaretták mennyiségének 2006 és 2014 közötti közel 85%-os csökkenése is mutatja; megjegyzi azonban, hogy a Bizottság szerint a PMI-termékek csempészetének csökkenése nem vezetett az illegális termékek mennyiségének általános csökkenéséhez az uniós piacon, mivel nagy gyártók hamisított termékeinek csempészetét egyre inkább más, többek között jellemzően harmadik országokban gyártott, márkátlan („olcsó fehér”) cigaretták csempészete váltotta fel;

5.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság jelentése szerint a dohánytermékek illegális kereskedelme jelentős visszaszorításának leghatékonyabb eszközei a jogilag kötelező és végrehajtható eszközök, amennyiben azok határozott jogérvényesítéssel járnak együtt;

6.  emlékeztet, hogy amint a Bizottság jelentése megemlíti, a dohánytermékekről szóló irányelv is kötelezi jogilag a dohánycégeket, hogy nyomonkövetési rendszereket alakítsanak ki és tartsanak fenn, ami legkésőbb 2019-től hatályos lesz, és a WHO dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményének (FCTC) valószínűleg 2022-ben vagy 2023-ban hatályba lépő 2015-ös jegyzőkönyve is hasonló globális kötelezettséget ír elő;

7.  megjegyzi, hogy az FCTC jegyzőkönyvének 5.3 cikkére vonatkozó végrehajtási iránymutatások megerősítik, hogy a jegyzőkönyv nem akadályozza az illegális dohánykereskedelem elleni fellépés érdekében kötelező és végrehajtható megállapodások kötését a dohánygyártókkal;

8.  felhívja a tagállamokat, hogy időben hajtsák végre a dohánytermékekről szóló irányelvet, és különösen annak a nyomon követésre vonatkozó rendelkezéseit;

9.  hangsúlyozza, hogy folyamatosan küzdeni kell az illegális kereskedelem és a termékhamisítás ellen, ezért rámutat, hogy a jelenleg hatályos PMI-megállapodás lejárta és a dohánytermékekről szóló irányelv, valamint a FCTC jegyzőkönyve hatálybalépésének időpontja közötti lehetséges eltérés miatt átlátható és elszámoltatható fellépésre van szükség a jelenlegi helyzet kezelése érdekében, a Parlament bevonásával;

10.  hangsúlyozza, hogy a megállapodás 12 évvel ezelőtti megkötése óta a piac sokat változott;

11.  miközben fenntartja álláspontját, mely szerint egy módosított szöveg kidolgozásáig érdemes és hasznos lenne meghosszabbítani a megállapodást, felhívja a Bizottságot, hogy kezdje meg a jelenlegi PMI-megállapodás újratárgyalását, figyelembe véve a megváltozott piaci körülményeket és a jelenlegi megállapodás tapasztalatait, hogy adott esetben 2016. július 9-re valami rendelkezésre álljon;

12.  hangsúlyozza, hogy a lehetséges új megállapodásra irányuló tárgyalások során a Bizottság a teljes átláthatóság biztosításával dolgozzon az érintett felekkel, különös tekintettel a Parlament megfelelő tájékoztatására;

13.  felhívja a Bizottságot hogy javasoljon jobb módot a PMI befizetéseinek elosztására, hogy a jövőbeli megállapodás révén méltányosabb eredményeket lehessen elérni és tisztességesebben lehessen elosztani az abból származó bevételt;

14.  felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon hatékonyabb mechanizmusokat a megállapodás dohánygyártók általi végrehajtásának javítására, amelyeknek magukban kell foglalniuk a megfelelés érdekében hozott intézkedésekről szóló rendszeresebb jelentéstételt is;

15.  hangsúlyozza, hogy az új megállapodásnak teret kell biztosítania a dohánygyártókkal való együttműködésre a szervezett bűnözői csoportok változó módszereinek fényében, például az ellátási lánc ellenőrzése terén jelentkező esetleges hiányosságok kezelését, amelyek a bejelentési küszöbérték alatti esetleges lefoglalások miatt alakulhatnak ki;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 127., 2014.4.29., 1. o.

(2)

HL C 227. E, 2008.9.4., 147. o.

Jogi nyilatkozat