Procedură : 2016/2568(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0324/2016

Texte depuse :

B8-0324/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2016 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0090

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 418kWORD 88k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.754v01-00
 
B8-0324/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP))


Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Eritreea (2016/2568(RSP))  
B8-0324/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere dezbaterea sa din 27 mai 2015 privind ajutorul pentru dezvoltare al UE în Eritreea în condițiile unor încălcări dovedite ale drepturilor omului,

–  având în vedere declarația Raportoarei speciale a ONU pentru situația drepturilor omului în Eritreea, Sheila B. Keetharuth, în cadrul celei de-a 70-a sesiuni a Adunării Generale a ONU din 28 octombrie 2015,

–  având în vedere raportul Comisiei de anchetă a ONU privind încălcările drepturilor omului în Eritreea din 4 iunie 2015,

–  având în vedere Rezoluția 1907 (2009) a Consiliului de Securitate al ONU, care a impus un embargou asupra armelor împotriva Eritreei și interdicții de călătorie liderilor săi și prin care s-a hotărât înghețarea activelor aparținând unora dintre oficialitățile politice și militare ale statului, după ce guvernul din Eritreea a fost acuzat că a ajutat gruparea teroristă Al-Shabaab în Somalia și că ar fi refuzat să își retragă trupele de la frontiera disputată cu Djibouti,

–  având în vedere Rezoluția 2023 (2011) a Consiliului de Securitate al ONU, prin care au fost consolidate sancțiunile împotriva Eritreei,

–  având în vedere Rezoluția 2244 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU, prin care au fost prelungite embargourile asupra armelor impuse Somaliei și Eritreei,

–  având în vedere Decizia 2010/127/PESC a Consiliului din 1 martie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Eritreei(1), modificată ulterior prin Decizia 2010/414/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010(2) și prin Decizia 2012/632/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 667/2010 al Consiliului din 26 iulie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Eritreei(4),

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 18 septembrie 2014 referitoare la prizonierii politici din Eritreea,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 18 februarie 2016 referitoare la migrație,

–  având în vedere concluziile reuniunii la nivel înalt de la Valetta din 12 noiembrie 2015,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană este întemeiată pe un angajament ferm față de promovarea și apărarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept la nivel mondial și întrucât aceste principii sunt integrate în tratatele fondatoare ale UE;

B.  întrucât articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că acțiunea Uniunii pe scena internațională are la bază principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea și extinderea sa și pe care intenționează să le promoveze în lumea întreagă: democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional;

C.  întrucât, potrivit Raportoarei speciale a ONU pentru situația drepturilor omului în Eritreea, există trei aspecte principale care suscită preocupare, și anume: exercitarea drepturilor economice, sociale și culturale, inclusiv a dreptului la o locuință adecvată; contrabanda și traficul; numărul tot mai mare de minori neînsoțiți, care se numără printre cele peste 5 000 de persoane care fug în fiecare lună din această țară;

D.  întrucât principalul motiv pentru părăsirea țării rămâne serviciul militar obligatoriu, acesta reprezentând de fapt o formă de muncă forțată; întrucât acest sistem include pedepse disproporționate pentru greșeli nesemnificative și insuflă teama de a rămâne captiv în serviciul militar obligatoriu timp de zeci de ani; întrucât guvernul folosește drept pretext apărarea integrității statului și asigurarea autonomiei naționale;

E.  întrucât amenințările la adresa dreptului la o locuință adecvată, concretizate în evacuări forțate, s-au intensificat în Eritreea de la începutul anului 2015; întrucât în Asmara și în multe alte sate din apropierea Asmarei, dar și în alte orașe, precum Adi Keyh, au fost demolate aproximativ 800 de case; întrucât aproximativ 3 000 de persoane au rămas fără locuință din cauza evacuărilor și demolărilor forțate;

F.  întrucât sute de refugiați din Eritreea au demonstrat la 26 iunie 2015 în fața sediului Uniunii Africane, solicitând acestei organizații regionale să exercite presiuni astfel încât țara lor de origine să adopte reforme democratice; întrucât protestatarii l-au acuzat pe Isaias Afewerki, președinte de mulți ani al Eritreei, că este un dictator și au îndemnat Uniunea Africană să ia măsuri;

G.  întrucât, potrivit Comisiei de anchetă a ONU asupra încălcărilor drepturilor omului în Eritreea, guvernul eritreean comite încălcări sistematice, răspândite și grave ale drepturilor omului și nu este tras la răspundere pentru acestea; întrucât exercitarea drepturilor și a libertăților este grav afectată, într-un context general în care statul de drept lipsește complet; întrucât, în plus, încălcările comise prin execuții extrajudiciare, tortură (inclusiv tortură sexuală), serviciul militar obligatoriu și munca forțată pot reprezenta crime împotriva umanității;

H.  întrucât, potrivit raportului intitulat „Human Smuggling and Trafficking on the Horn of Africa-Central Mediterranean Route” (Contrabanda și traficul de persoane pe ruta Cornul Africii - centrul Mediteranei) al programului în sectorul securității al Agenției Interguvernamentale pentru Dezvoltare (IGAD) și al fundației SAHAN din Nairobi, mai mulți diplomați din Eritreea și cetățeni de vază ai statului de la Marea Roșie sunt implicați masiv în traficul de persoane și în activități de contrabandă în regiunea Cornul Africii;

I.  întrucât, în 2015, organizația Reporters without Borders a clasificat Eritreea drept una dintre țările cu cele mai slabe rezultate din lume în ceea ce privește libertatea presei, pe o poziție mai joasă decât Coreea de Nord;

J.  întrucât Human Rights Watch subliniază faptul că în Eritreea nu există libertate religioasă; întrucât guvernul îi hărțuiește semnificativ pe cetățenii care practică alte religii decât cele patru recunoscute de stat; întrucât, chiar și în cazul religiilor recunoscute, guvernul intervine în practicile religioase ale populației;

K.  întrucât, inițial, în martie 2010, UE a impus sancțiuni Eritreei, în vederea punerii în aplicare a Rezoluției 1907 (2009) a Consiliului de Securitate al ONU și întrucât acestea includeau un embargou asupra armelor, restricții de călătorie și înghețarea activelor persoanelor ce reprezintă o amenințare la adresa păcii și a reconcilierii naționale;

L.  întrucât, la 28 ianuarie 2016, la Asmara, ministrul eritreean al dezvoltării naționale și șeful delegației UE au semnat programul indicativ național (PIN) în cadrul celui de-al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED), în valoare de 200 de milioane de euro pentru următorii cinci ani; întrucât acțiunile ar trebui să se axeze pe energia regenerabilă, pe guvernanță și pe gestionarea finanțelor publice, în special în sectorul energetic;

M.  întrucât, la 13 noiembrie 2015, Comisia pentru dezvoltare a Parlamentului le-a solicitat Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă să ia în considerare concluziile transmise Comitetului FED privind proiectul de program indicativ național pentru Eritreea, care s-au referit la amploarea și gravitatea încălcărilor drepturilor omului comise de regimul din această țară, la lipsa de fiabilitate a acestui regim ca partener în cadrul cooperării pentru dezvoltare, la corupția predominantă și la absența aproape totală a transparenței în gestionarea finanțelor publice naționale, precum și la riscul utilizării necorespunzătoare a fondurilor FED pentru gestionarea migrației; întrucât Comisia pentru dezvoltare a solicitat Comitetului FED să nu adopte PIN înainte de purtarea unor discuții suplimentare;

N.  întrucât, la 19 noiembrie 2015, Comitetul FED a adoptat în unanimitate PIN pentru Eritreea, fără modificări majore la propunerea inițială a Comisiei;

O.  întrucât guvernele din Europa se străduiesc să facă față unui exod tot mai mare de refugiați, solicitanți de azil și migranți care traversează Mediterana și alte rute ilegale; întrucât, potrivit estimărilor ONU, 9 % din cei 4,5 milioane de locuitori ai Eritreei au părăsit deja țara; întrucât, în 2015, eritreenii care au solicitat azil în Europa s-au clasat pe locul al patrulea ca număr, după sirieni, irakieni și afgani,

1.  solicită autorităților din Eritreea să elibereze toți prizonierii politici, să reformeze și să reducă obligațiile privind serviciul militar, să pună capăt tuturor evacuărilor și demolărilor forțate și să extindă furnizarea de locuințe sociale; subliniază că este necesar ca Eritreea să respecte și să pună în aplicare dreptul la educație, fără a apela la măsuri coercitive, nerespectarea acestui drept fiind unul dintre factorii care îi determină pe atât de mulți tineri să plece din Eritreea;

2.  subliniază faptul că deficitul de justiție, guvernanța democratică și restabilirea statului de drept trebuie abordate cu prioritate, punând capăt regimului autoritar întemeiat pe teama de mobilizare militară pe durată nedeterminată, de detenție arbitrară și fără posibilitatea de a comunica, de tortură și de alte încălcări ale drepturilor omului;

3.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la lipsa libertății de exprimare și la existența în continuare a prizonierilor politici deținuți cu încălcarea principiilor statului de drept; solicită eliberarea imediată a jurnalistului suedez-eritreean Dawit Isaak, care a fost încarcerat în condiții aspre și fără a fi judecat încă din septembrie 2001; subliniază cu maximă fermitate caracterul urgent al soluționării acestei probleme;

4.  reamintește faptul că libertatea religioasă este un drept fundamental și condamnă în mod ferm orice act de violență sau de discriminare pe motive de religie;

5.  subliniază faptul că pacea, dezvoltarea și prosperitatea durabile nu pot exista fără respectul pentru drepturile omului; îndeamnă statele membre, UE și alți donatori internaționali să asigure luarea unor măsuri de precauție în ceea ce privește drepturile omului, în contextul cooperării pentru dezvoltare;

6.  reamintește faptul că respectarea drepturilor omului este o valoare fundamentală a politicii externe a UE și a abordării cuprinzătoare a UE față de Cornul Africii și, prin urmare, ar trebui să fie prezent în mod regulat în dialogul cu Eritreea; consideră că, în acest context, caracterul necondiționat al ajutorului pentru dezvoltare convenit recent de către UE și Eritreea este susceptibil să pună sub semnul întrebării principiile fundamentale ale abordării UE față de această regiune volatilă din Africa;

7.  consideră că Comitetul FED ar fi trebuit să ia în considerare recomandările Comisiei pentru dezvoltare de a nu adopta PIN și de a se implica în discuții suplimentare; consideră că decizia de a adopta PIN pentru Eritreea, în pofida opoziției Parlamentului, demonstrează un deficit democratic și subminează grav rolul Parlamentului în asigurarea punerii eficace în aplicare a obiectivelor de dezvoltare ale UE; în acest sens, solicită să se confere Parlamentului competențe de control asupra FED, prin intermediul unui acord interinstituțional cu caracter obligatoriu, în temeiul articolului 295 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; subliniază faptul că concluziile Comisiei pentru dezvoltare asupra proiectelor de documente de programare ar trebui să fie trimise în mod automat de către Comisie reprezentanțelor permanente ale statelor membre;

8.  subliniază faptul că guvernanța democratică și dezvoltarea socioeconomică a Eritreei au o importanță majoră în ceea ce privește eradicarea sărăciei, mărind productivitatea, încurajând investițiile și creând oportunități de ocupare a forței de muncă și de afaceri; îndeamnă UE să garanteze condițiilor impuse pentru acordarea ajutorului convenit recent și, de asemenea, să se asigure că PIN sprijină Eritreea în vederea realizării unei schimbări importante la nivelul politicii sale energetice, astfel încât energia să devină accesibilă pentru toți, în special în zonele rurale, care încă nu sunt alimentate cu energie electrică; consideră, de asemenea, că componenta guvernanță a PIN ar trebui să pună un accent puternic pe punerea în aplicare a recomandărilor evaluării periodice universale privind drepturile omului a ONU;

9.  solicită respectarea normelor internaționale privind drepturile omului și a standardelor referitoare la refugiați; consideră că refugiații eritreeni care fug din calea încălcărilor drepturilor omului ar trebui să beneficieze în continuare de protecție internațională;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, președintelui și guvernului Eritreei, instituțiilor Uniunii Africane, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și Parlamentului Panafrican (PAP).

(1)

JO L 51, 2.3.2010, p. 19.

(2)

JO L 195, 27.7.2010, p. 74.

(3)

JO L 282, 16.10.2012, p. 46.

(4)

JO L 195, 27.7.2010, p. 16.

Notă juridică