NÁVRH USNESENÍ
PDF 239kWORD 60k
17.2.2016
PE579.759v01-00
 
B8-0326/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o přepracování právních předpisů týkajících se boje proti padělání italského a evropského koženého zboží


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o přepracování právních předpisů týkajících se boje proti padělání italského a evropského koženého zboží  
B8-0326/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že italská výroba koženého zboží samotná představuje více než polovinu celkové evropské produkce;

B.  vzhledem k tomu, že toto odvětví je přímo zasaženo paděláním a pašováním zboží, jež nese neprávem označení „made in Italy“;

C.  vzhledem k tomu, že údaje o padělání italského koženého zboží jsou znepokojivé a dokládají jasný nárůst, přičemž vzniklé škody lze vyčíslit částkou 1 miliarda EUR, což odpovídá přibližně 4 000 pracovních míst;

D.  vzhledem k tomu, že pokles prodeje v celé Evropské unii vede k nedostatečným příjmům z DPH a neodvedeným daním;

1.  vyzývá Komisi, aby přijala mimořádná opatření s cílem zvrátit v Itálii tento trend nárůstu nezaměstnanosti mladých lidí;

2.  domnívá se, že je nezbytné považovat otázku boje proti padělání a pašování za prioritní;

3.  vyzývá Komisi, aby přijala mimořádná opatření s cílem omezit výše uvedený trend na minimum.

 

Právní upozornění