PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 240kWORD 61k
17.2.2016
PE579.759v01-00
 
B8-0326/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o redefiniranju propisa u području borbe protiv krivotvorenja talijanskih i europskih kožnih proizvoda


Gianluca Buonanno

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o redefiniranju propisa u području borbe protiv krivotvorenja talijanskih i europskih kožnih proizvoda  
B8-0326/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da talijanski sektor kožnih proizvoda predstavlja više od polovice cjelokupne europske proizvodnje;

B.  budući da je taj sektor teško pogođen krivotvorenjem i krijumčarenjem proizvoda na kojima je lažno navedeno da su proizvedeni u Italiji;

C.  budući da su podaci o krivotvorenju talijanskih kožnih proizvoda zabrinjavajući te su u znatnom porastu, a šteta iznosi 1 milijardu EUR, čime je ugroženo oko 4000 radnih mjesta;

D.  budući da je neostvarena dobit od PDV-a i utaje poreza ovisna o smanjenju prodaja u cijeloj Europskoj uniji;

1.  poziva Komisiju da usvoji izvanredne mjere kako bi preokrenula taj trend porasta nezaposlenosti mladih u Italiji;

2.  smatra da je potrebno da borba protiv krivotvorenja i krijumčarenja postane prioritet;

3.  poziva Komisiju da usvoji izvanredne mjere kojima će se navedena pojava svesti na minimum.

Pravna napomena