NÁVRH UZNESENIA
PDF 246kWORD 59k
17.2.2016
PE579.759v01-00
 
B8-0326/2016

presentata a norma dell'articolo 133 del regolamento


o prepracovaní predpisov v oblasti boja proti falšovaniu talianskych a európskych kožených výrobkov


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o prepracovaní predpisov v oblasti boja proti falšovaniu talianskych a európskych kožených výrobkov  
B8-0326/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže len talianska výroba koženého tovaru predstavuje viac ako polovicu celkovej európskej produkcie;

B.  keďže toto odvetvie je priamo ovplyvnené falšovaním a pašovaním tovaru, ktorý nesie falošné označenie Made in Italy;

C.  keďže údaje o falšovaní talianskeho koženého tovaru sú znepokojujúce a poukazujú na jednoznačný nárast, pričom vzniknuté škody sa odhadujú na jednu miliardu eur, čo zodpovedá približne 4 000 pracovných miest;

D.  keďže pokles predaja v celej Európskej únii vedie k nedostatočným príjmom z DPH a neodvedeným daniam;

1.  vyzýva Komisiu, aby prijala mimoriadne opatrenia s cieľom zvrátiť trend rastu nezamestnanosti mladých ľudí v Taliansku;

2.  domnieva sa, že je nevyhnutné považovať otázku boja proti falšovaniu a pašovaniu za prioritnú;

3.  vyzýva Komisiu, aby prijala mimoriadne opatrenia s cieľom obmedziť uvedený trend na minimum.

Právne oznámenie