PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 238kWORD 61k
24.2.2016
PE579.769v01-00
 
B8-0336/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o strukturnom višku štednje u europodručju


Sophie Montel, Florian Philippot

Prijedlog rezolucije Europskog parlamentao strukturnom višku štednje u europodručju  
B8-0336/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se europodručje suočava s problemima ponude i potražnje uzrokovanima politikama štednje koje su potisnule domaću potražnju, ali i produktivnost;

B.  budući da zbog toga dolazi do strukturnih viškova štednje, što je vidljivo iz suficita tekućeg računa platne bilance od 3 % BDP-a u 2015. koji se gotovo u cijelosti odnosi na Njemačku i koji ukazuje na smanjenje javnih i privatnih ulaganja te umanjuje izglede za potencijalni rast;

C.  budući da u okviru trenutnih proračunskih ograničenja jedino Njemačka raspolaže s dovoljno prostora za manevar u pogledu vođenja više ekspanzionistički usmjerene proračunske politike i daljnjih ulaganja, a čini se da nije krenula u tom smjeru;

D.  budući da je u tom pogledu ekspanzionistička monetarna politika ESB-a osuđena na propast;

E.  budući da bez promjena u aktualnom stanju europodručju prijeti i gospodarska (uzme li se u obzir slab strukturni rast) i financijska kriza;

1.  traži od Komisije da pokrene postupak prijelaza s jedinstvene valute na nacionalne valute te da uvede zajedničku valutu koja bi je naslijedila i kojom bi se olakšala suradnja u okviru postupka prijelaza.

Pravna napomena