NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 59k
8.3.2016
PE579.804v01-00
 
B8-0390/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podnikání mladých v odvětví obnovitelné energie


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podnikání mladých v odvětví obnovitelné energie  
B8-0390/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se solární energie těší nejlepšímu potenciálu k uspokojování budoucích energetických potřeb lidstva v dlouhodobém horizontu a zároveň přispívá k boji proti změnám klimatu;

B.  vzhledem k tomu, že průzkumy v tomto odvětví poukazují na to, že používání fotovoltaické energie v Evropě značně roste, což přispívá i k důvěře na daném trhu;

C.  vzhledem k tomu, že konkurence a snížení nákladů přispívají k růstu a mezinárodnímu zájmu o tento alternativní zdroj energie;

D.  vzhledem k tomu, že velikost výrobních, obchodních a ekologických aspektů tohoto odvětví by mohla představovat opravdovou příležitost pro zaměstnanost a investice, a to zejména pro podnikání mladých;

1.  považuje za nezbytné věnovat větší pozornost tomuto problému, který je třeba považovat za prioritní;

2.  navrhuje, aby Komise připravila programy a finance pro podnikání mladých lidí v odvětví obnovitelné energie.

Právní upozornění