FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 152kWORD 57k
8.3.2016
PE579.804v01-00
 
B8-0390/2016

forretningsordenens artikel 133


om unge iværksættere i sektoren for vedvarende energi


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om unge iværksættere i sektoren for vedvarende energi  
B8-0390/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at solenergi har størst potentiale for at kunne dække menneskehedens energibehov på lang sigt og samtidig kan bidrage til at bekæmpe klimaforandringer;

B.  der henviser til, at undersøgelser af sektoren viser, at anvendelsen af solcelleanlæg i Europa er i kraftig vækst, hvilket øger tilliden også til markedet herfor;

C.  der henviser til, at konkurrencen og faldende omkostninger stimulerer væksten og den internationale interesse for denne alternative energikilde;

D.  der henviser til, at de produktions-, handels- og miljømæssige aspekter af denne sektor kan rumme betydelige muligheder med hensyn til beskæftigelse og investeringer, navnlig for unge iværksættere;

1.  finder det nødvendigt at være mere opmærksom på dette problem, som bør have højeste prioritet;

2.  opfordrer Kommissionen til at komme med et initiativ, der omfatter programmer og finansieringer til fordel for unge iværksættere i sektoren for vedvarende energi.

Juridisk meddelelse