PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 57k
8.3.2016
PE579.804v01-00
 
B8-0390/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


nuorten yrittäjyydestä uusiutuvien energiamuotojen alalla


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys nuorten yrittäjyydestä uusiutuvien energiamuotojen alalla  
B8-0390/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että aurinkoenergialla on parhaat mahdollisuudet täyttää tulevaisuudessa ihmiskunnan pitkän aikavälin energiatarpeet ja edistää samalla ilmastonmuutoksen torjumista;

B.  ottaa huomioon, että alan tutkimuksista käy ilmi, että aurinkosähkön käyttö on Euroopassa voimakkaassa kasvussa, mikä herättää luottamusta myös alan markkinoilla;

C.  ottaa huomioon, että kilpailu ja hintojen aleneminen edistävät kasvua ja kansainvälistä kiinnostusta tätä vaihtoehtoista energiamuotoa kohtaan;

D.  ottaa huomioon, että tuotannollisten, kaupallisten ja ympäristöllisten näkökohtien ansiosta ala voisi tarjota etenkin nuorille yrittäjille merkittäviä työ- ja investointimahdollisuuksia;

1.  katsoo, että tähän ensisijaisen tärkeään asiaan on paneuduttava entistä enemmän;

2.  ehdottaa, että komissio käynnistäisi toimia, jotta voidaan laatia ohjelmia ja hankkia rahoitusta uusiutuvien energiamuotojen alalle nuoria yrittäjiä varten.

Oikeudellinen huomautus