ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 57k
8.3.2016
PE579.804v01-00
 
B8-0390/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over jong ondernemerschap in de sector van de hernieuwbare energie


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over jong ondernemerschap in de sector van de hernieuwbare energie  
B8-0390/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat zonne-energie het grootste potentieel inhoudt wat de voorziening betreft van de toekomstige energiebehoeften van de mensheid op lange termijn, waarbij tegelijk een bijdrage wordt geleverd aan de strijd tegen de klimaatverandering;

B.  overwegende dat uit de sectorenquêtes blijkt dat het gebruik van zonnecellen in Europa sterk toeneemt, met ook een toenemend vertrouwen in de referentiemarkt;

C.  overwegende dat de mededinging en de daling van de kosten ervoor zorgen dat de groei van deze alternatieve energiebron en de internationale belangstelling ervoor toenemen;

D.  overwegende dat de productieve, commerciële en ecologische dimensie van deze sector een reële mogelijkheid kunnen bieden voor werk en investeringen, met name voor jonge ondernemers;

1.  vindt dat meer aandacht moet worden besteed aan dit probleem, dat prioriteit moet krijgen;

2.  stelt de Commissie voor op te treden om programma's en middelen vast te stellen voor jong ondernemerschap in de sector van de hernieuwbare energie.

Juridische mededeling - Privacybeleid