PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 60k
8.3.2016
PE579.804v01-00
 
B8-0390/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la spiritul și inițiativele de întreprinzător al tinerilor în domeniul energiei din surse regenerabile


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la spiritul și inițiativele de întreprinzător ale tinerilor în domeniul energiei din surse regenerabile  
B8-0390/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât energia solară are cel mai mare potențial de a satisface viitoarele nevoi în materie de energie ale omenirii pe termen lung, precum și de a contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice;

B.  întrucât anchetele sectoriale demonstrează că utilizarea energiei fotovoltaice în Europa crește în mod semnificativ, inspirând o încredere crescândă și pieței de referință;

C.  întrucât concurența și scăderea costurilor favorizează creșterea și interesele internaționale privind această sursă de energie alternativă;

D.  întrucât dimensiunile productive, comerciale și de mediu ale sectorului ar putea reprezenta o adevărată oportunitate de locuri de muncă și de investiții, în special pentru spiritul și inițiativele de întreprinzător ale tinerilor;

1.  consideră că este necesar să se acorde o mai mare atenție acestei probleme, care trebuie să fie considerată prioritară;

2.  propune Comisiei crearea unor programe și finanțări pentru spiritul și inițiativele de întreprinzător ale tinerilor în sectorul energiei din surse regenerabile.

Notă juridică