PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 152kWORD 61k
9.3.2016
PE579.808v01-00
 
B8-0394/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o nuklearnoj sigurnosti


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o nuklearnoj sigurnosti  
B8-0394/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 98. i 99. Ugovora o Euratomu,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2009/71/Euratom,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da nuklearne elektrane proizvode približno jednu trećinu električne energije i 14 % energije koja se koristi u EU-u;

B.  budući da su države članice obvezne donijeti nacionalne propise za regulaciju zahtjeva u području nuklearne sigurnosti;

C.  budući da su testiranja otpornosti na stres koja su 2013. proveli Komisija i ENSREG bila ograničena na otpornost nuklearnih elektrana na vanjske događaje najvišeg stupnja ozbiljnosti;

D.  budući da, dakle, ta testiranja ne zadiru u nadležnost država članica, na kojima leži primarna odgovornosti nadziranja sigurnosti postrojenja;

E.  budući da su tijekom proteklih nekoliko dana zabilježeni problemi na nuklearnoj elektrani Tihange, na belgijsko-njemačkoj granici, zbog kojih je bilo potrebno ugasiti jedan reaktor;

1.  poziva Komisiju da se još jednom posveti temi nuklearne energije u cilju donošenja zakonodavstva kojim će se omogućiti sustavniji nadzor nad provedbom sigurnosnih propisa.

Pravna napomena