PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 238kWORD 62k
8.3.2016
PE579.811v01-00
 
B8-0397/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o redefiniranju propisa u području nadzora nad odlagalištima otpada i posljedica tih odlagališta za okoliš


Gianluca Buonanno

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o redefiniranju propisa u području nadzora nad odlagalištima otpada i posljedica tih odlagališta za okoliš  
B8-0397/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da su odlagališta krutog otpada glavni uzrok teških posljedica za okoliš koje su štetne za zdravlje zbog prisutnosti organskih tvari koje mogu istruliti i koje se ne može u potpunosti izbjeći bez obzira na odvajanje otpada;

B.  budući da su postojeći propisi osobito usmjereni na smanjenje cjelokupne količine biološko razgradivih organskih tvari na odlagalištima otpadima, te postavljaju ciljeve smanjenja koje treba postupno postići kroz vrijeme, ali se samo u rijetkim slučajevima u obzir uzima težina posljedica za okoliš;

C.  budući da jedan od glavnih ciljeva znanstvene aktivnosti na odlagalištima otpada koja su pod nadzorom treba biti provođenje načela održivosti u pogledu okoliša;

D.  budući da je poželjno i prikladno provođenje mjera usmjerenih na ubrzanje i dovršenje postupaka stabilizacije odloženog otpada u razumnom vremenskom razdoblju te na jamčenje prihvatljive kvalitete rezidualnih emisija;

1.  smatra da je potrebno posvetiti veću pozornost tom problemu koji treba postati prioritet;

2.  predlaže Komisiji da predloži propise i programe u području nadzora nad odlagalištima krutog otpada i njihovih posljedica za okoliš u cilju zaštite javnog zdravlja i poštovanja okoliša.

Pravna napomena