PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 241kWORD 62k
8.3.2016
PE579.813v01-00
 
B8-0399/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o preporukama Europske komisije i Vijeća o reformi tržišta rada u Francuskoj


Sophie Montel, Florian Philippot

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o preporukama Europske komisije i Vijeća o reformi tržišta rada u Francuskoj  
B8-0399/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.budući da Komisija svojim preporukama dodatno potiče zapošljavanje u obliku ugovora na neodređeno pri čemu se podrazumijeva bi ti ugovori trebali biti fleksibilniji;

 

B.budući da se Komisija usprotivila istaknuvši da je „nedavno ograničavanje rasta plaća nedovoljno”;

 

C.budući da bi zbog olakšavanja otpuštanja u razdoblju slabljenja gospodarstva moglo doći do otpuštanja između 100 000 i 200 000 francuskih zaposlenika, uzme li se u obzir prekomjeran broj zaposlenih u francuskim poduzećima;

 

D. budući da bi prema studijama OECD-a nesigurnost uzrokovana lakšim otpuštanjem zaposlenike mogla navesti na štednju kao mjeru predostrožnosti, što bi dovelo do smanjenja potrošnje i unutarnje potražnje te pojačalo poteškoće u pogledu pristupa stanovanju i bankovnim kreditima;

1.  traži od Komisije i Vijeća da razmotre mogućnost uvrštavanja tih prijedloga u svoje preporuke s obzirom na to da se u Francuskoj radi o nezaposlenosti privremenog, a ne strukturnog karaktera.

Pravna napomena