PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 235kWORD 60k
8.3.2016
PE579.816v01-00
 
B8-0402/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zlostavljanju žena


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zlostavljanju žena  
B8-0402/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je nasilje nad ženama jako velik problem u Uniji, u kojoj je između 20 % i 25 % žena u odrasloj dobi izloženo fizičkom nasilju, a više od 10 % seksualnom nasilju;

B.  budući da je važno i nužno prepoznati ozbiljne posljedice, one izravne i one dugoročne, koje nasilje nad ženama ostavlja na pojedince, obitelji i zajednicu u pogledu fizičkog i mentalnog zdravlja, psihološkog i socijalnog razvoja te jednakih mogućnosti za dotične osobe;

C.  budući da je nasilje nad ženama velika prepreka ravnopravnosti žena i muškaraca i jedan od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava, koji ne ovisi o geografskim, ekonomskim, kulturnim niti socijalnim aspektima;

1.  traži od Komisije da odlučnije djeluje i snažnije se angažira u borbi protiv zlostavljanja te na taj način, uz pomoć širenja i razmjene informacija te zajedničkog definiranja prioriteta, pruži dodanu vrijednost mjerama koje u prvom redu trebaju poduzimati države članice.

Pravna napomena