PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 233kWORD 60k
8.3.2016
PE579.824v01-00
 
B8-0410/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o donošenju novih odredaba koje se tiču inicijativa za potporu kulturnog poduzetništva


Gianluca Buonanno

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o donošenju novih odredaba koje se tiču inicijativa za potporu kulturnog poduzetništva  
B8-0410/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da su za bolje iskorištavanje resursa međunarodnog turizma stalno potrebni novi poduzetnički projekti;

B.  budući da su studiji koji se održavaju u raznim državama članicama EU-a usmjereni na izobrazbu u području kulturnog poduzetništva te ga smatraju nezaobilaznom temom za nove međunarodne turističke inicijative;

C.  budući da je Europa izuzetno bogata kulturnim i turističkim rutama, uključujući one manje istaknute i ne tako poznate;

D.  budući da bi se novim studijskim programima koji bi se služili svakim mogućim instrumentom za procjenu aktualnog stanja, razvijajući spoznaje i postojeće kompetencije, omogućila bolja priprema za savladavanje izazova na tržištu;

1.  poziva Komisiju da donese učinkovite odredbe u cilju poticanja poduzetništva u području kulture i turizma kako bi se razvila manje poznata regionalna područja koja imaju veliku kulturnu i povijesnu vrijednost.

Pravna napomena