PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 153kWORD 60k
8.3.2016
PE579.827v01-00
 
B8-0413/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o reguliranju tzv. bankarstva u sjeni


Sophie Montel, Florian Philippot

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o reguliranju tzv. bankarstva u sjeni  
B8-0413/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da su u Uniji i europodručju nakon financijske krize 2007. i 2008. provedene reforme kao što su bankovna unija i instrument unutarnje sanacije (engl. bail-in), regulacija banaka, reforma sekuritizacije i derivativnih instrumenata, makroprudencijalne politike;

B.  budući da, iako se sadašnja situacija u bankarskom sektoru čini sigurnijom, tržišta derivata na kamatne stope i devize i dalje rastu;

C.  budući da je regulacijom banaka model financiranja poduzeća u europodručju okrenut disintermedijaciji, što je potaknulo širenje „financijskog poslovanja u sjeni”;

D.  budući da se financiranje s banaka premješta na „banke u sjeni”, koje u puno manjoj mjeri podliježu reguliranju, te zbog toga postoji veći rizik od izbijanja krize;

1.  traži od Vijeća da utvrdi osnovna načela reguliranja „bankarstva u sjeni”;

2.  traži od Komisije da odustane od svog projekta unije tržišta kapitala.

 

Pravna napomena