PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 57k
24.2.2016
PE579.832v01-00
 
B8-0418/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta  
B8-0418/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon 52000AR0269(01),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että unionin ympäristöpolitiikka perustuu ennalta varautumisen periaatteeseen sekä periaatteisiin, joiden mukaan olisi toteutettava ennalta ehkäiseviä toimia, ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja saastuttajan olisi maksettava;

B.  ottaa huomioon, että markkinoiden yhä laajentuessa ja innovaatiosyklien lyhentyessä entisestään tuotteita vaihdetaan aikaisempaa nopeammin, minkä seurauksena jätteen määrä kasvaa nopeasti;

C.  ottaa huomioon, että jos laitteita ei kierrätetä, menetetään arvokkaita resursseja;

D.  ottaa huomioon, että toisilla jäsenvaltioilla on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) käsittelyä koskeva lainsäädäntö ja toisilla ei;

1.  kehottaa komissiota uudistamaan lainsäädäntöä, koska erot jäsenvaltioiden lainsäädännöissä voivat aiheuttaa lukuisia ongelmia laitteiden kierrätyksessä sekä taloudellisen rasituksen jakautumisessa ja korvaavien laitteiden tarpeessa.

Oikeudellinen huomautus