FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 57k
18.1.2016
PE579.834v01-00
 
B8-0420/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om børn med Downs syndrom


Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om børn med Downs syndrom  
B8-0420/2016

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det anslås, at forekomsten af ​​børn født med Downs syndrom er 1 ud af 600-1000 fødsler;

B.  der henviser til, at dette syndrom er den mest almindelige genetiske årsag til indlæringsvanskeligheder;

C.  der henviser til, at børn med Downs syndrom har øget risiko for talrige medfødte misdannelser, navnlig hjertesygdomme;

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte en oplysningskampagne på nationalt og europæisk plan om Downs syndrom;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme forskning om behandling af denne type sygdomme;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse