FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 57k
15.3.2016
PE579.836v01-00
 
B8-0422/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om beskyttelse af den europæiske honningproduktion


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af den europæiske honningproduktion  
B8-0422/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at honning produceret i Den Europæiske Union og navnlig italiensk honning altid har været højt anset inden for gastronomien;

B.  der henviser til, at det af en autoritativ undersøgelse fremgår, at importen af honning fra GMO-afgrøder fra stater uden for EU stiger konstant fra år til år;

C.  der henviser til, at stigningen i honningimporten går direkte ud over hele produktionssektoren og også skader de "små" biavlere;

D.  der henviser til, at der for at beskytte forbrugerne er behov for en mere tydelig og informativ mærkning;

1.  finder det derfor nødvendigt med mere opmærksomhed over for dette problem, som bør betragtes som en prioritet;

2.  foreslår Kommissionen at komme med et lovinitiativ om beskyttelse af den europæiske honningproduktion.

Juridisk meddelelse